Πιστοποιήσεις

Κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουμε την
ποιότητα των βιολογικών μας βοτάνων. Διαθέτουμε
ποιοτικά σημεία ελέγχου κατά τη διάρκεια της φύτευσης,
της συγκομιδής αλλά και κατά την επεξεργασία.

BIOHELLAS

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η BIOHellas αναπτύσσεται με ακεραιότητα και αξιοπιστία στον τομέα της πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων και των άλλων γεωργικών προϊόντων.

USDA

Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ

Ο οργανισμός USDA παρέχει ηγετική θέση στους τομείς της διατροφής, της γεωργίας, των φυσικών πόρων, της αγροτικής ανάπτυξης, της διατροφής και των συναφών θεμάτων, βασισμένων στη δημόσια πολιτική, την επιστήμη και την αποτελεσματική διαχείριση. Η BioHellas είναι διαπιστευμένη από το 2008 από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ως εξειδικευμένος φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο USDA / NOP.

HACCP

Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων

Εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυχή της τροφικής αλυσίδας και θέλουν να εφαρμόσουν διαδικασίες που παρέχουν σταθερά ασφαλή προϊόντα. Τα μέσα για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε απαιτήσεων του ISO 22000:2005 μπορούν να επιτευχθούν μέσω της χρήσης εσωτερικών και / ή εξωτερικών πόρων

Συσκευαστήριο

Είστε παραγωγός και θέλετε να συσκευάσετε τα δικά σας βότανα και μπαχάρια? Το εργαστήριο μας διαθέτει πιστοποίηση και άδεια συσκευασίας για οργανικά & συμβατικά προϊόντα.  Επικοινωνήστε μαζί μας!

x
elEL
en_USEN elEL